VIII Sympozjum Dziejów Biurokracji

14.06.2019

W dniach 7-9 czerwca w Sandomierzu w zamku królewskim oraz w ratuszu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona dziejom biurokracji.