Otwarcie wystawy "Lublin i Lubelszczyzna w publikacjach pracowników Instytutu Historii UMCS"

20.09.2021

20.09.2021 r. w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki Fot. Muzuem UMCS