Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej - pierwszy dzień

21.10.2021

fot. Jan Jeżak/ Karol Samborski