Biuro Projektu

Adres biura projektu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
budynek Wydziału Prawa i Administracji, piętro II, pok. 214
tel. 81 537 54 45
Strona projektu: www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji

 

Zespół projektu

Koordynator projektu:

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.
tel. 81 537 51 31
e-mail: beata.jezynska@umcs.pl

Koordynator merytoryczny:

Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
tel. 81 537 51 35

Specjalista ds. finansowych:

mgr Anna Małyszek
tel. 81 537 54 61
e-mail: anna.malyszek@poczta.umcs.lublin.pl

Specjalista ds. administracyjnych:

dr Hanna Spasowska-Czarny
tel. 81 537 57 83
e-mail: hanna.spasowska@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.