Zobacz dzieła Natalii Prokopiak-Latosińskiej

Galeria online Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka prezentuje wystawę artystki lubelskiej, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków – Natalii Prokopiak-Latosińskiej.

Natalia Prokopiak-Latosińska urodziła się w Lublinie. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Cypriana Kamila Norwida, gdzie uzyskała dyplom ze specjalizacji Tkanina Artystyczna. Jest absolwentką I stopień Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego. W 2011 roku ukończyła studia licencjackie, a w 2014 magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Grafika, tam uzyskała dyplom ze specjalizacji grafika projektowa w pracowni prof. Piotra Lecha. W 2015 roku zdobyła drugi tytuł magistra na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, jej dyplom dotyczył malarstwa, w pracowni prof. Mariusza Drzewińskiego. Uczęszczała też na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Natalia Prokopiak-Latosińska brała udział w ponad 20 zbiorowych wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ponadto w 2012 roku była zakwalifikowana do wystawy przy 23. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, w 2015 do 7. Triennale Martwej Natury w Sieradzu. Artystka zdobyła wyróżnienie w 56. Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2015 organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie za projekt, opracowanie graficzne i skład książki pt. „Maria Polakowska-Prokopiak”.

Jest autorką około 30 projektów graficznych publikacji w tym: katalogów wystaw, albumów i publikacji naukowych oraz opraw graficznych lubelskich wydarzeń kulturalnych. Współpracuje z Wydziałem Artystycznym UMCS w Lublinie, Okręgiem Lubelskim Związku Polskich Artystów Plastyków, Warsztatami Kultury oraz osobami prywatnymi.

Obecnie zajmuje się grafiką projektową, tkaniną artystyczną, shibori, papierem czerpanym, malarstwem oraz pracą pedagogiczną.

To pierwsza indywidualna wystawa  Natalii Prokopiak-Latosińskiej w ramach galerii objazdowej. Artystka tworzy w różnorodnych ekotechnikach. Jedną z nich jest shibori, metoda pochodzi z Japonii i zwana jest „plamistym materiałem”. To forma odpornej na wosk dekoracji na tkaninie. Najstarsze sukna pochodzą z VIII wieku. Efekt końcowy tworzenia zależy zarówno od tkaniny, barwnika oraz pewnej przypadkowości. Rezultatem są stworzone piktograficzne lub geometryczne projekty, samodzielnie stworzone przez artystkę. W twórczości autorki wszechobecna jest tkanina, również widoczna w cyklu Spirala. Prace wykonane na papierze czerpanym, prostym ściegiem ukazują prostotę formy. Artystkę interesują plamy, linie łączące się w szczegóły, zachowujące oszczędność formy tzw. minimalizm.

Wystawa w ramach Galerii Objazdowej ze ZPAP Okręg Lubelski. 

Kurator wystawy: Krystyna Rudzka-Przychoda

Kurator Galerii ACK UMCS Chatka Żaka: Mieczysława Goś

    Aktualności