Zgłoś się do Przeglądu Działań Artystycznych Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej!

Wszystkich młodych artystów, którzy chcą zaprezentować swój talent na największym w Polsce wydarzeniu dotyczącym kultury studenckiej, zapraszamy do wzięcia udziału w OPEN CALLU!

Już 20-22 października odbędzie się Przegląd Działań Artystycznych Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, na który każdy student i doktorant może zgłosić swoje (nawet najbardziej niekonwencjonalne) działania!

Open Call organizujemy w 6 kategoriach:

- muzyka

- teatr

- taniec

- film

- visual art

- lifestyle

Na zgłoszenia czekamy do 30 września.
Prosimy wysyłać je na adres: fks_przeglad@ack.lublin.pl.

Regulamin i wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się poniżej.


Projekt Forum Kultury Studenckiej został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej uzyskało:

Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Partnerzy projektu:

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Narodowe Centrum Kultury

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Klub Studio Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej

Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Studenckie Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”

Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej

Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku

Lubelski Węgiel „BOGDANKA"

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

    Aktualności

    Autor
    Paweł Bik
    Data dodania
    22 września 2021