Władze UMCS z wizytą u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24 września przedstawiciele władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej złożyli wizytę Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremierowi prof. Piotrowi Glińskiemu. W spotkaniu wziął udział JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, Izabela Pastuszko, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski oraz Mateusz Adamkowski, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie dotyczyło współpracy przy organizacji ważnego projektu dla rozwoju kultury akademickiej – Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, którego realizacja zaplanowana jest na 2021 rok w Lublinie. Rozpoczęciem Forum będzie prezentacja w październiku br. diagnozy dotyczącej kierunków rozwoju kultury studenckiej, przeprowadzonej przez NCK i ACK UMCS Chatka Żaka. Podczas spotkania prof. Piotr Gliński zapoznał się z ideą, założeniami i dotychczas zrealizowanymi działaniami w ramach Forum. 

Forum Kultury Studenckiej

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to projekt Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, który ma na celu określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury studenckiej i akademickich centrów kultury oraz stworzenie portalu internetowego sieciującego te jednostki.

W ubiegłym roku Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka wspólnie z Narodowym Centrum Kultury przeprowadziło badania dotyczące ogólnopolskiej diagnozy stanu kultury studenckiej. 22 października w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka odbędzie się prezentacja wyników tych badań.

Wydarzenie będzie częścią „5 dni z Chatką”, czyli ponownego otwarcia programowego jednostki. 21 i 22 października to dni poświęcone Forum Kultury Studenckiej. 23 października odbędzie się koncert inaugurujący rok akademicki 2020/2021 UMCS. Sobota i niedziela - 24 i 25 października - to „Wolna Chatka”, czyli warsztatowo-artystyczna część skierowana do studentów i mieszkańców Lublina.

Zdjęcie 1 - od lewej: Mateusz Adamkowski, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, prof. Piotr Gliński, wicepremier Rady Ministrów, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, JM Rektor UMCS, prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Zdjęcie 2 - od lewej: Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, prof. Piotr Gliński, wicepremier Rady Ministrów, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, JM Rektor UMCS.

Fotografia: źródło MKiDN

    Aktualności