Warsztaty wokalne tradycyjnych pieśni afrykańskich

19 października 2017 r. (czwartek) o godzinie 19.00 w Białym Foyer ACK UMCS "Chatka Żaka" odbędą się warsztaty wokalne tradycyjnych pieśni afrykańskich, prowadzone przez Lydie Kotlinski. Warsztaty są adresowane do wszystkich, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.

Zajęcia pozwolą uczestnikom poznać pieśni z Zachodniej (Kongo, Benin, Senegal) oraz Południowej Afryki (języki: Zulu i Xhosa), a także rozwinąć umiejętności wokalne poprzez:

 • ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy;
 • ćwiczenia oddechowo-ruchowe uświadamiające związek pomiędzy oddechem, postawą, pracą mięśni i ich rolą w procesie śpiewania;
 • ćwiczenia z emisji głosu (połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych);
 • pracę nad poczuciem rytmu;
 • ćwiczenia polifoniczne (na dwa lub trzy głosy);
 • zapoznanie się z afrykańskim rodzajem pieśni „zawołań i odpowiedzi”;
 • ćwiczenia związane z poszukiwaniem różnych brzmień głosu;
 • pracę nad interpretacją;
 • pracę nad akceptacją swojego głosu oraz odnalezieniem się w roli solisty;
 • ćwiczenia z improwizacji, w oparciu o rytm, harmonię i melodię.

Program zajęć oraz sposób ich prowadzenia będą dostosowywane do potrzeb grupy warsztatowej.

Warsztaty będą prowadzone w formule jednodniowej, dwudniowej, cyklicznych spotkań oraz projektu realizowanego w ciągu kilku miesięcy. Projekt odbywających się w ciągu 5-6 miesięcy zakłada comiesięczne spotkania (optymalnie dwa dni w miesiącu) i może zakończyć się koncertem finałowym z udziałem muzyków.

Czas trwania zajęć może wynosić od dwóch do ośmiu godzin dziennie.

Przewidywany czas trwania warsztatów, w zależności od wariantu:

 1. wariant czterogodzinny obejmuje: 15 min rozgrzewki (ćwiczenia oddechowo-ruchowe), 45 min ćwiczeń wokalnych i rytmicznych oraz 3-godzinną pracę nad nauką i interpretacją pieśni (maksimum trzy utwory);
 2. wariant sześciogodzinny obejmuje: 15 min rozgrzewki (ćwiczenia oddechowo-ruchowe), 75 min ćwiczeń wokalnych i rytmicznych oraz 4,5-godzinną pracę nad nauką i interpretacją pieśni (minimum cztery utwory);
 3. wariant dla dzieci (maksymalnie 50 uczestników) zakłada warsztaty trwające od 1 do 3 godzin i obejmuje np. 30 min ćwiczeń oraz 2,5-godzinną naukę pieśni (maksymalnie trzy utwory).

  Aktualności