Talent Show. Play for the World

Serdecznie zapraszamy na "Talent Show. Play for the World", który odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2017 r. o godzinie 20.00 w Małej Sali Widowiskowej ACK UMCS Chatka Żaka.

Uwaga, Talent Show!  Czekamy na Сiebie!

Śpiewasz? Tańczysz? Piszesz wiersze? A może lubisz grać w teatrze i improwizować? Weź udział w Talent Show i pokaż się nam! Bez wątpienia sztuka zawsze była i będzie czymś, co jednoczy ludzi na całym Świecie. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać, że możemy porozumieć się przez sztukę niezależnie od języka, w którym rozmawiamy, doświadczeń, które przeżyliśmy i kultury, w której wyrośliśmy!

Chwaląc się naszym utalentowanym, wielokulturowym Lublinem, pragniemy zatrzeć wszelkie nieporozumienia i w ciągu tego jednego wieczoru zagrać, zaśpiewać, zatańczyć dla całego Świata razem!

 

Attention, Talent Show! We are waiting for you!

Do you sing? Do you dance? Can you write poems? Maybe you like to play in the theater and improvise? Take part and show yourself!

Without doubt, art has always been something very common that brought many people together over the World! Thus, the group of active students UMCS together with the Foundation of Spiritual Culture of the Borderland have decided to organize the evening of great preformances. 
Our goal is to show that we can feel each other through the art regardless language we speak, experience we've lived and culture we've grown up! Showing our multicultural talented citizens we are eager to blur the boundaries of misunderstanding and during the one evening share the talents playing for the World together!

 

Шоу Талантів! Ми на вас чекаємо!

Співаєш? Танцюєш, може пишеш вірші? А може любиш імпровізувати на сцені з прозою? Візьми участь і покажи себе Любліну!Без сумніву, мистецтво завжди було  явищем, яке об'єднювало навколо себе багато людей! Таким чином, група активних студентів УМЗС спільно з Фундацією Духовної Культури Пограниччя  вирішили організувати вечір великих талантів

Наша мета - показати, що ми можемо підтримувати одне одного через мистецтво незалежно від мови, якою ми розмовляємо  і культури, в якій ми виросли! Показуючи наших мультикультурних  талановитих громадян, ми прагнемо розбити кордони непорозумінь і протягом одного вечора показати таланти, які збирають людей з цілого світу!

    Aktualności