Przedłużamy termin zgłoszeń na Viral ART Festival!

Jeżeli wahasz się nad wysłaniem do nas zgłoszenia, bo masz obawy, że Twój projekt wywoła istną rewolucję, łamiąc wszelkie ramy stylu, formy i treści, nie zastanawiaj się dłużej! Specjalnie dla osób takich jak Ty przedłużamy termin zgłoszeń do konkursu Viral ART Festiavl! Czekamy na Ciebie do 10 października!

Superinfekcja w intersztuce!

Chcesz się znaleźć w intermedialnej przestrzeni skrytego buntownika?
Nie wiesz, jak się przebić ze swoim eksperymentem artystycznym?
Jesteś gotowy na małą rywalizację w sztuce?

Viral ART Festival infekuje konkursem, który może obnażyć Twoje buntownicze oblicze.

Zobacz, jak bardzo możesz się otworzyć, przeczytaj i zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo my na Ciebie jesteśmy! Zgłoś się i weź udział w wystawie intermedialnej.

ZARAŻAMY MŁODĄ SZTUKĄ!

Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART Festival 2020, zwanego dalej Konkursem, jest prezentacja realizacji działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w terminie 20.11-13.12.2020 w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

Festiwal ma na celu integrację działań, będących swego rodzaju buntem przeciwko skanonizowanym formom sztuki, a także sztuce komercyjnej. Jednym z głównych założeń jest prezentacja możliwie szerokiego spektrum aktywności w obszarze kultury studenckiej oraz sztuki interdyscyplinarnej tworzonej przez młodych adeptów sztuki.

Prace mają być eksperymentem podejmującym tematykę fizyczności i/lub mentalności człowieka. Do konkursu można zgłaszać prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. działanie multimedialne, wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, animacja, obiekt, instalacja, rysunek, malarstwo czy rzeźba etc.

Data zgłoszeń: 2.03.2020 - 10.10.2020
Dla kogo: studentów i absolwentów trzech ostatnich lat uczelni polskich (obrona w 2020, 2019 lub 2018 roku)
Zgłoszenia kierujcie na adres: viralartfestival@ack.lublin.pl

Wystawa: 20.11.2020 - 13.12.2020
Miejsce: Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie

Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego zapoznajcie się ze szczegółowym regulaminem Konkursu Viral ART Festival i pamiętajcie o dołączeniu wypełnionej karty zgłoszeń.

 

 

 

 

 Do uczestnictwa w wystawie zakwalifikowanych zostanie dziesięć prac wyłonionych przez jury, powołane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, w którym znajdą się specjaliści reprezentujący różnorodne dziedziny sztuki. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania większej ilości prac do wystawy.


Finałowa trójka artystów zostanie wyróżniona finansowymi nagrodami o wartości (brutto):

  • I miejsce – 2000 zł
  • II miejsce – 1000 zł
  • III miejsce – 500 zł

Kuratorzy festiwalu: Magdalena Markiewicz, Maciej Lachowicz
Komisarz projektu: Izabela Pastuszko

    Aktualności