Prezentujemy raport z badań nad kulturą studencką!

Prezentujemy raport „Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce”, zrealizowany w ramach projektu Forum Kultury Studenckiej.

Pytania o kształt dzisiejszej kultury studenckiej stały się dla Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie punktem wyjścia do rozpoczęcia dogłębnej analizy jej stanu w Polsce.

Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury - państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce - zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie wśród studentów uczelni wyższych. Analiza dotyczyła ich działań w obszarze kultury. W badaniu wzięły udział 1633 osoby. 

Efektem badań jest raport „Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce”, który przedstawimy Wam już 26 listopada o godz. 11:00 za pośrednictwem Facebooka.

Link do wydarzenia na Facebooku

Na infografice:

Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce

Cel badań - dogłębna analiza zachowań i potrzeb studentów w obszarze kultury:

  • ogólnopolskie badanie ilościowe przeprowadzone na próbe 1633 studentów;
  • pogłębione wywiady telefoniczne z 16 jednostkami zajmującymi się upowszechnianiem kultury studenckiej w Polsce;
  • badanie przeprowadzone zap omocą metody zogniskowanego wywiadu grupowego w 8 miastach akademickich;
  • analiza videoblogów prowadzonych przez studentów w oparciu o tytuły i komentarze pod materiałami opublikowanymi na YouTube.

Widzimy się na łączach!

    Aktualności

    Data dodania
    20 listopada 2020