Podwójne wyróżnienia dla Akademickiego Radia Centrum!

Działalność Akademickiego Radio Centrum oraz jego Redaktora Naczelnego Marka Skowronka została doceniona przez Akademicki Związek Sportowy.

Akademickie Radio Centrum oraz jego szef zostali uhonorowani Medalem 100-lecia Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie. Okolicznościowe wyróżnienia zostały przyznane w dowód uznania za wkład i zaangażowanie dla rozwoju Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie oraz zasługi na rzecz promocji sportu na uczelniach wyższych Lubelszczyzny.

Okazją do wręczenia Medali były odbywające się w Lublinie lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski do lat 16, zwane Małym Memoriałem Janusza Kusocińskiego. W dwudniowych zawodach udział wzięło ponad 1000 młodych lekkoatletek i lekkoatletów z całej Polski.

    Aktualności

    Autor
    Paweł Bik
    Data dodania
    27 września 2022