Pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego FKS

Wczoraj odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, do którego powołane zostało interdyscyplinarne grono specjalistów, reprezentujące środowisko naukowe naszej uczelni, władze Urzędu Miasta Lublin, a także miejskich instytucji kultury.

W skład Komitetu weszli: 

  • prof. dr hab. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich UMCS, Przewodnicząca Komitetu,

  • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej,

  • Rafał Koziński, Zastępca Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie, 

  • Izabela Pastuszko, Dyrektor programowy Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni Forum Kultury Studenckiej,

  • prof. dr hab. Jan Pomorski, kierujący Centrum Badawczo-Rozwojowym e-HUMANISTYKA na UMCS,

  • Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Na spotkaniu przybliżone zostały działania dotychczas zrealizowane w ramach ogólnopolskich badań na temat kultury studenckiej (wyniki zostaną opublikowane jesienią 2020 roku), poruszone zostały także zagadnienia związane z organizacją Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, do których należały między innymi: budowanie marki Kultury Studenckiej w Polsce, umiędzynarodowienie projektu i materiałów mu towarzyszących, sposoby podnoszenia kwalifikacji kadry oraz dostosowanie programu jednostek do potrzeb i zainteresowań studentów, w tym odpowiednia promocja wydarzeń, współpraca instytucjonalna uczelni wyższych oraz miejskich instytucji kultury, jak również opracowanie planu współpracy jednostek zajmujących się upowszechnianiem kultury studenckiej na najbliższe lata.

Zadaniem powołanego Komitetu Organizacyjnego jest zapewnienie realizacji poszczególnych etapów projektu, a także udział w opracowywaniu jego merytorycznej części.

    Aktualności