Open Call - Viral ART 2.0

Viral ART 2.0 ogłasza nabór prac na drugą edycję konkursu! Superinfekcja w intersztuce! Masz dość komercji w sztuce? Szukasz przestrzeni, w której odnajdzie się Twoja buntownicza natura? Jesteś gotowy na małą artystyczną rywalizację?

Viral ART 2.0 infekuje konkursem! Prace mają być eksperymentem
artystycznym! Tematem prac tej edycji konkursu jest szeroko rozumiane
„PRZEŻYCIE”.

Zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo my na Ciebie jesteśmy. Zgłoś się
i weź udział w wystawie intermedialnej.

ZARAŻAMY MŁODĄ SZTUKĄ !

Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART 2.0 jest prezentacja realizacji
działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w terminie
20.11-17.12.2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka
Żaka w Lublinie.

Festiwal ma na celu integrację działań, będących swego rodzaju buntem
przeciwko skanonizowanym formom sztuki, a także sztuce komercyjnej.
Kreacja i eksperyment to typowe potrzeby młodych ludzi, którzy poszukują
nowych form i ekspresji w sztuce. Jednym z głównych założeń jest
prezentacja możliwie szerokiego spektrum aktywności w obszarze kultury
studenckiej oraz sztuki interdyscyplinarnej tworzonej przez młodych
adeptów sztuki.


Do konkursu można zgłaszać (nie nagradzane wcześniej) prace/projekty
wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. performance,
obiekt, instalacja, działanie multimedialne wykorzystujące nowe
technologie, sztuki cyfrowe, video, rysunek, malarstwo czy rzeźba etc.,
przy uwzględnieniu kryteriów oceny prac przez jury.

Data zgłoszeń: 08.03.2021 - 10.10.2021 r. (godzina 23:59).

Dla kogo: młodych artystów, studentów i absolwentów trzech ostatnich lat
uczelni polskich. Poprzez absolwentów rozumie się osoby które zrealizowały
dyplom na studiach licencjackich bądź magisterskich w latach 2021, 2020,
2019.

Zgłoszenia kierujcie na adres:
viralartfestival@ack.lublin.pl

Wystawa: 20.11-17.12.2021 r.

Miejsce: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie

Do uczestnictwa w wystawie zakwalifikowanych zostanie dziesięć prac
wyłonionych przez jury, powołane przez Akademickie Centrum Kultury i
Mediów UMCS Chatka Żaka, w którym znajdą się specjaliści reprezentujący
różnorodne dziedziny sztuki. Organizator zastrzega sobie prawo
zakwalifikowania większej ilości prac do wystawy.

Finałowa trójka artystów zostanie wyróżniona finansowymi nagrodami o
wartości (brutto):

  *   I miejsce – 7000 zł
  *   II miejsce – 2000 zł
  *   III miejsce – 1000 zł

Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszeń do pobrania poniżej.

  
 
 

Kuratorzy festiwalu: Magdalena Markiewicz, Maciej Lachowicz.
Komisarz projektu: Izabela Pastuszko.


Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin oraz Województwa Lubelskiego.

related

related

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Bąk
    Data dodania
    11 marca 2021