Nagroda im. Oskara Kolberga dla Pisma Folkowego

Niezmiernie miło nam poinformować, że wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego „Pismo Folkowe” zostało uhonorowane Nagrodą im. Oskara Kolberga w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej.

Konkurs realizowany jest od 1974 roku. Jego celem jest nagrodzenie osób i organizacji, które wzorem Kolberga gromadzą i popularyzują wiedzę o kulturze tradycyjnej, co ma służyć jej udokumentowaniu, opracowaniu naukowemu, ochronie i zachowaniu. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla osób i instytucji zajmujących się propagowaniem folkloru. Nie jest to jednak pierwszy „Oskar” czasopisma. W 2003 roku otrzymało statuetkę Ludowego Oskara – główną nagrodę w kategorii wydawnictw w konkursie na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne województwa lubelskiego.

„Pismo Folkowe” jest wydawane nieprzerwanie od 1996 roku (do roku 2014 jako Pismo Folkowe „Gadki z Chatki”), a siedzibą redakcji, od początku istnienia czasopisma, jest Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. 

Jego idea powstała w środowisku młodych entuzjastów tradycji skupionym wokół Orkiestry św. Mikołaja. Do końca 2019 roku wydano 145 numerów pisma. Przez 24 lata działalności stało się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, wydarzeń i pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. Opisuje i upowszechnia przejawy kultury tradycyjnej kontynuowanej i rekonstruowanej oraz muzyki folkowej z całym jej kontekstem.

Nagroda im. Oskara Kolberga

Pismo Folkowe

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Bąk
    Data dodania
    6 maja 2020