Międzynarodowa Konferencja Naukowa Folk – folklor – folkloryzm

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Folk – folklor – folkloryzm, która otwiera tegoroczne Mikołajki Folkowe!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Folk – folklor – folkloryzm

Konferencja potrwa dwa dni. Będzie transmitowana na fanpage'u Mikołajek Folkowych.
 
 

czwartek, 10 grudnia 2020, godz. 09.00

Folk - folklor - folkloryzm

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe"
Lublin, 10-11 grudnia 2020

10 grudnia 2020

9.00-10.00 Otwarcie konferencji

Prowadzenie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

Introdukcja na dwie ligawy lubelskie - wykonawcy: Lubomir Ziółek z Krężnicy Jarej (Lubelskie); Przemysław Żarnowski z Motycza (Lubelskie)

Prof. dr hab. Robert Litwiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS

Dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Kurator Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS

Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka"

Agnieszka Matecka-Skrzypek, Koordynator XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe"

10.00-12.30 Dyskusja panelowa „Folk - folklor - folkloryzm"

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura (UMCS, Lublin)

Eksperci: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. dr hab. Piotr Dahlig (IS PAN, Warszawa), prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS, Lublin), dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (UŚ, Katowice), dr hab. prof. UMK Piotr Grochowski (UMK, Toruń), red. Maria Baliszewska (RCKL, Warszawa)

12.00-12.30 Dyskusja

12.30-13.30 Przerwa obiadowa

13.30-14.45 Sekcja 1: Folklor dziś - interpretacja i ochrona

Prowadzenie: mgr Damian Gocół (UMCS, Lublin)

13.30-13.50 prof. dr hab. Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński, Wilno), Ludowość i jej funkcje w społeczeństwie wielojęzycznym i wielokulturowym

13.50-14.10 mgr Agnė Aleksaitė (Institute of the Lithuanian Language, Wilno), mgr Rita Urnėžiūtė (Science and Encyclopaedia Publishing Centre, Wilno), Creative Responses to COVID-19 Pandemic in Lithuania: from Neologisms to Reinterpretation of Folklore

14.10-14.30 mgr Tatsiana Marmysh (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk), Niematerialne dziedzictwo w dobie pandemii COVID-19: wyzwania i rozwiązania (na przykładzie Polski i Białorusi)

14.30-14.45 Dyskusja

14.45-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.55 Sekcja 2: Folklor regionów świata - dziedzictwo i jego wykorzystanie

Prowadzenie: mgr Sylwia Gierczak (UMCS, Lublin)

15.00-15.20 prof. Marcello Messina (Universidade Federal da Paraíba), Metaphors of Independence in Folk Songs from Corsica and Sicily

15.20-15.40 MA Letícia Porto Ribeiro (Universidade Federal do Acre) & prof. Marcello Messina (Universidade Federal da Paraíba), Víctor Jara and the representation of work and socialism in "El Arado"

15.40-16.00 MA Micas Orlando Silambo (Universidade Federal da Paraíba, PhD University of Leeds) & prof. Marcello Messina (Universidade Federal da Paraíba), Coloniality of Knowledge and Ethnomusicological Research: Decolonizing the Terminology of the Mbira

16.00-16.20 mgr Justyna Michniuk („Pismo Folkowe", Cottbus/Chóśebuz), Elementy folkloru Serbołużyczan w wybranych broszurach informacyjnych o Spreewaldzie. Autentyczne tradycje czy turystyczne widowisko?

16.20-16.40 mgr Werner Meschkank-Měškank (Wendisches Museum/Serbski muzej, Cottbus/Chóśebuz), Proces reaktywacji języka połabskiego oraz słowiańskich tradycji i folkloru w Wendlandzie (północno-wschodnie Niemcy). Wyzwania i perspektywy

16.40-16.55 Dyskusja

16.55-17.10 Przerwa kawowa

17.10-18.25 Sekcja 3: Muzyka tradycyjna wczoraj i dziś

Prowadzenie: dr Agata Kusto (UMCS, Lublin)

17.10-17.30 dr Mariusz Pucia (UO, Opole), Perypetie śląskiej koronki na chuście albo granice w muzyce tradycyjnej

17.30-17.50 mgr Agata Tkaczyk (KUL, Lublin), Folklor - kontynuacja. Na przykładzie kapel ludowych na Rzeszowszczyźnie

17.50-18.10 mgr Łukasz Makowski (absolwent UMK, Toruń; badacz niezależny), Problem autentyczności dziedzictwa niematerialnego na przykładzie muzyki tradycyjnej. Spojrzenie konserwatorskie

18.10-18.25 Dyskusja

18.25-18.40 Przerwa kawowa

18.40-20.00 Sekcja 4: Obraz świata w tekstach folkloru i ich współczesnych interpretacjach

Prowadzenie: mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

18.40-19.00 Filip Koperski (UMCS, Lublin), Obraz kowala w bożonarodzeniowej kolędzie Najświętsza Maryja Panna po świecie chodziła

19.00-19.20 mgr Sylwia Katarzyna Gierczak (UMCS, Lublin), Problem szacunku dla kobiet w świetle wybranych tekstów współczesnych muzyki folkowej. Na przykładzie repertuaru grupy „Same Suki"

19.20-19.40 Adrian Grzesiuk (UMCS, Lublin), To, co nasze jest najlepsze, jest, bo nasze jest. Obraz kobiety w utworze Donatana i Cleo „My, Słowianie"

19.40-20.00 Dyskusja

20.00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

11 grudnia 2020

9.00-9.30 Z historii profesjonalizacji nurtu folkowego w Polsce. 150 numer „Pisma Folkowego"

Prowadzenie: dr Agata Kusto

9.30-11.05 Sekcja 5: Od folkloru do kultury popularnej

Prowadzenie: dr Mariusz Pucia (UO, Opole)

9.30-9.50 mgr Lidia Biały (KUL, Lublin), Działalność Marii i Józefa Dziedziców - folklor czy folkloryzm?

9.50-10.10 mgr Aya Lidia Al Azab (KUL, Lublin), Muzyka bluesowa - folklor, folk czy muzyka popularna?

10.10-10.30 mgr Taras Paska (UMCS, Lublin; Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk), Ruch etnofestiwalowy na Huculszczyźnie

10.30-10.50 mgr Agata Krajewska (UŚ, Katowice), „Hasztag folk" czyli o transformacjach tradycyjnej muzyki ludowej w Polsce

10.50-11.05 Dyskusja

11.05-11.20 Przerwa kawowa

11.20-12.55 Sekcja 6: Folklor - ciągłość i zmiana

Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura (UMCS, Lublin)

11.20-11.40 mgr Ewa Kuszewska (KUL, Lublin), Rola folkloru w rozwoju mowy małego dziecka. Tradycja i jej przemiany

11.40-12.00 mgr Beata Maksymiuk-Pacek (UMCS, Lublin), Folkloryzm współczesnego wesela

12.00-12.20 mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (UMCS, Lublin), Regionalne czy ogólnopolskie? Wybrane wzory ludowe w kulturze współczesnej i świadomości młodych Polaków

12.20-12.40 mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), „Kutno okrutne?" - rekonstrukcja czy destrukcja rzeźby ludowej?

12.40-12.55 Dyskusja

12.55-14.00 Przerwa obiadowa

14:00-15:35 Sekcja 7: Folklor w czasach popkultury

Prowadzenie: mgr Magdalena Wołoszyn (UMCS, Lublin)

14.00-14.20 mgr Ewa Kozik (UŚ, Katowice), Mit o złym uchodźcy z Bliskiego Wschodu w folklorze internetowym

14.20-14.40 mgr Gracja Grzegorczyk (UMCS, Lublin), Współczesny horror folklorystyczny. Przykład twórczości Roberta Eggersa

14.40-15.00 mgr Patrycja Szura (UMCS, Lublin), Funkcja folkloru w reklamie na przykładzie kampanii Oleju Kujawskiego

15.00-15.20 Martyna Żydek (UMCS, Lublin), Koronawirus to ściema? COVID-19 w opiniach internautów

15.20-15.35 Dyskusja

15.35-16:00 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji: prof. dr hab. Piotr Dahli

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka", „Pismo Folkowe" oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

Patronat: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2020