Konferencja „Taniec i awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej. Terytoria – źródła – biografie”

W ramach XXI Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie w dniach 16-17 listopada zapraszamy do Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” na międzynarodową konferencję naukową „Taniec i awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej. Terytoria – źródła – biografie”.

Konferencje organizuje Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Lubelskim Teatrem Tańca – Centrum Kultury w Lublinie, East European Performing Arts Platform (EEPAP) oraz Pracownia Teatrologii UMCS w Lublinie.

Założeniem konferencji jest uzupełnienie tradycyjnej, wertykalnej narracji historycznej (opisującej wpływy i hierarchie) o ujęcie horyzontalne: uwzględniające lokalne zróżnicowania, wzajemne relacje pomiędzy regionami, wspomnienia osobiste. Widziana z tej perspektywy historia tańca współczesnego Europy Środkowo-Wschodniej wykracza poza opisywanie naśladownictwa czy adaptacji wzorów wypracowanych w centrach i domaga się dostrzeżenia swoistości regionów. Jednocześnie biografie artystów tańca, w tym twórców najważniejszych dla rozwoju tej sztuki, nie dają się zamknąć w wąskich ramach historii narodowych, ze względu na częste migracje, zmiany obywatelstwa, podejmowanie gry z tożsamością i przynależnością, translacje technik.

Program konferencji opiera się na trzech wątkach: roli kobiet w rozwoju tańca współczesnego, regionalnej i transregionalnej perspektywie opisu historii tańca europejskiego XX wieku, relacji tańca współczesnego z tańcami narodowymi i ludowymi. Konferencja rozpocznie się od przypomnienia kilku niezwykłych artystek tańca: Poli Nireńskiej, Bronisławy Niżyńskiej, Marie Rambert, Yanki Rudzkiej. To osobowości artystyczne ukształtowane w Europie Środkowo-Wschodniej, które miały duży wpływ na rozwój tańca współczesnego na świecie: w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Brazylii. Konferencja zainauguruje projekt „Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy”. Otworzy dyskusję na temat transregionalnej historii tańca współczesnego, eksponując rolę kobiet w rozwoju XX-wiecznej choreografii krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ukoronowaniem konferencji będzie wydanie zbiorowej, dwujęzycznej publikacji naukowej.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

info: http://imit.org.pl

    Aktualności

    Autor
    Anna Nieoczym
    Data dodania
    14 listopada 2017