Konferencja: Pasterstwo w Karpatach – geneza i obraz współczesny

25 listopada 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w małej sali widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka” odbędzie się konferencja popularno-naukowa pt. „Pasterstwo w Karpatach – geneza i obraz współczesny”, organizowana przez Towarzystwo Karpackie oraz „Pismo Folkowe”. Patronat nad tym wydarzeniem objęli Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk.

Konferencja popularno-naukowa pt. „Pasterstwo w Karpatach – geneza i obraz współczesny” ma na celu popularyzację wiedzy o pasterstwie w Karpatach oraz przedstawienie osiągnięć środowiska lubelskiego w tej dziedzinie na tle innych ośrodków badawczych. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane m.in. rezultaty badań prof. Grzegorza Jawora z UMCS na temat genezy osadnictwa wołoskiego w Karpatach na przestrzeni XIV-XVII wieku, które to badania zostały docenione na arenie międzynarodowej i wyróżnione nagrodą indywidualną Rumuńskiej Akademii Nauk.

Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele lubelskiego środowiska akademickiego (UMCS, KUL, Politechnika Lubelska) oraz goście z Krakowe i z Łodzi. Wśród prelegentów znajdują się m.in.: prof. G. Jawor, mgr K. Tur-Marciszuk, dr J. Cząstka-Kłapyta, dr P. Kłapyta, dr M. Troll, dr W. Witkowski, D. Czerniak, prof. J. Montusiewicz.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i, poza aspektem historycznym, obejmie zagadnienia z zakresu takich dziedzin jak etnografia, socjologia, kultura muzyczna i architektura. W jej trakcie przedstawiane będą zarówno rezultaty badań naukowych, jak również obserwacje współczesnych podróżników i ludzi „zarażonych miłością” do gór. Szczególnie ciekawie zapowiada się referat państwa Kłapytów pt. „Kultura muzyczna pasterzy Karpackich”, połączony z pokazem instrumentów pasterskich. Konferencję zakończy pokaz zdjęć pasterstwa w Himalajach oraz koncert Orkiestry św. Mikołaja.

Wydarzeniu będą towarzyszyć:

 • wystawa fotograficzna pt. „Pasterstwo w Karpatach - obraz współczesny”,
 • promocja nowego numeru „Pisma Folkowego”,
 • kiermasz na stoiskach Towarzystwa Karpackiego, Oficyny Rewasz, Wydawnictwa Libra i zespołu Orkiestra św. Mikołaja.

W trakcie konferencji będzie można także uzyskać autograf znanego autora publikacji o Łemkowszczyźnie i Bieszczadach – Stanisława Krycińskiego.

  Aktualności

  Autor
  Anna Nieoczym
  Data dodania
  2 listopada 2017