Konferencja „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze”

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze”, która odbędzie się w Chatce Żaka 29 listopada 2019 r. w ramach festiwalu Mikołajki Folkowe.

Program

9.00–10.00 | Otwarcie konferencji 
Sala Widowiskowa, ACK UMCS Chatka Żaka

 • prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
 • dr hab. prof. UMCS Ewa Głażewska, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS
 • prof. dr hab. Robert Litwiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
 • mgr Edyta Karczmarska-Greguła, Dyrektor ACK UMCS Chatka Żaka
 • mgr Izabela Pastuszko, Zastępca Dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka
 • mgr Bogdan Bracha, Przedstawiciel organizatorów festiwalu Mikołajki Folkowe i Orkiestry św. Mikołaja
 • prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Honorowy Kurator SKNE UMCS i Honorowy Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji

10.00–11.40 | Sesja I Panelowa 
Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska 
Sala Widowiskowa, ACK UMCS Chatka Żaka

 • 10.00–10.20 – dr Agata Kusto (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Uludowione życie artystyczne czy artystyczna ludowość? Kilka dygresji na przykładzie lubelskiego międzywojnia
 • 10.20–10.40 – dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Bajkowe stylizacje w powieści Edwarda Szopy „Poczet królewski”
 • 10.40–11.00 – mgr Sylwia Gierczak (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), Zasada solidarności z życiem i jej realizacja w „Cudownych bajkach” Adolfa Dygasińskiego
 • 11.00–11.20 – mgr Aleksandra Ciarkowska (Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, Łódź), Językowa kreacja postaci kobiecych w twórczości Juliana Kawalca (na wybranych przykładach)
 • 11.20–11.40 – Dyskusja
 • 11.40–12.00 – Przerwa kawowa

12.00–14.20 | Sesja II Panelowa 
Prowadzenie: dr hab. Tomasz Rokosz 
Sala Widowiskowa, ACK UMCS Chatka Żaka

 • 12.00–12.20 – dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa) „Tradycja na skróty”, „współczesna muzyka ludowa” czy „awangarda”? O dzisiejszych kierunkach rozwoju muzyki folkowej w Polsce
 • 12.20–12.40 – dr hab. Magdalena Szyndler (Instytut Sztuk Muzycznych UŚ, Katowice), Niepublikowane rękopisy Jana Taciny (1909-1990)
 • 12.40–13.00 – mgr Ewa Cudzich (Instytut Nauk o Kulturze UŚ, Katowice), Tradycja muzyczna górali Beskidu Śląskiego w twórczości artystycznej Jana Wałacha – okiem etnologa
 • 13.00–13.20 – mgr Lidia Biały (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Z badań nad wątkami hagiograficznymi w ludowej pieśni religijnej
 • 13.20–13.40 – mgr Ewa Kuszewska (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Organista czy solista? Miejsce ludowej tradycji muzycznej we współczesnym wykonawstwie pieśni w liturgii kościoła katolickiego. Perspektywy i zagrożenia
 • 13.40-14.00 – mgr Piotr Wróblewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Pomiędzy muzyką ludową, klasyczną i jazzową – pieśni Feliksa Nowowiejskiego w aranżacjach Krzysztofa Herdzina
 • 14.00–14.20 – Dyskusja
 • 14.20–15.30 – Przerwa obiadowa

Obrady w sekcjach

15.30–17.30 | Sekcja A 
Sala Widowiskowa, ACK UMCS Chatka Żaka 
Prowadzenie: dr hab. Magdalena Szyndler

 • 15.30–15.50 – dr hab. Tomasz Rokosz (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Rytualne milczenie, obrzędowy hałas z perspektywy etnomuzykologa i etnolingwisty
 • 15.50–16.10 – dr Olga Solarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), Ludowa wizja świata wykuta w kamieniu. O nagrobkach – drzewach życia
 • 16.10–16.30 – mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Ludowy gotyk? Echa sztuki gotyckiej w dawnej rzeźbie ludowej i średniowieczne fascynacje Piotra Wolińskiego
 • 16.30–16.50 – mgr Krzysztof Hliniak (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Kraków), Kultura taneczna mniejszości narodowych i etnicznych w krajobrazie kulturowym województwa małopolskiego
 • 16.50–17.10 – mgr Maria Kula (Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie), Zjawisko folkloryzmu na początku XXI wieku na przykładzie wybranych imprez folklorystycznych organizowanych na Podkarpaciu
 • 17.10–17.30 – Dyskusja
 • 17.30–17.50 – Przerwa kawowa

15.30–17.30 | Sekcja B 
Studio Telewizyjne, ACK UMCS Chatka Żaka 
Prowadzenie: dr hab. Joanna Szadura

 • 15.30–15.50 – mgr Beata Maksymiuk-Pacek (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Jak reklamujemy kulturę ludową?
 • 15.50–16.10 – mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UMCS, Lublin), Ludowa Miss Wszechświata – polskie „kostiumy narodowe” w konkursie piękności Miss Universe
 • 16.10–16.30 – lic. Joanna Dymanus (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków), Utowarowione sacrum. Etnodizajn a kategoria dziedzictwa
 • 16.30–16.50 – mgr Tatsiana Marmysh (Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk), Sztuka ludowa na Krajowej liście dziedzictwa kulturowego Białorusi: zagrożenia i wyzwania
 • 16.50–17.10 – dr Katarzyna Ceklarz (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu), Ludowość w pamiątkarstwie na przykładzie Podhala
 • 17.10–17.30 – Dyskusja
 • 17.30–17.50 – Przerwa kawowa

17.50–19.30 | Sekcja A 
Sala Widowiskowa, ACK UMCS Chatka Żaka 
Prowadzenie: mgr Damian Gocół

 • 17.50–18.10 – prof. dr. Marcello Messina (Visiting Associate Professor; Universidade Federal da Paraíba), Sicilian folk songs and contemporary art: renditions of Antonino Uccello’s ethnographic work
 • 18.10–18.30 – lic. Alicja Habza (Instytut Nauk o Sztuce KUL, Lublin), Pobożność Maryjna w śpiewach i nabożeństwach z Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Wybrane zagadnienia
 • 18.30–18.50 – mgr Mirosław Majewski (Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Lublin), Wiedza i religijność ludowa w przedstawieniach teatru obrzędowego
 • 18.50–19.10 – mgr Anna Kapusta (Instytut Socjologii UJ, Kraków), „Gardzieniczanka” i „Teatroman z Lublina”. Figura folkloryzacji dyskursu „Gardzienic” w Gardzienicach, czyli o funkcjonowaniu polskojęzycznej matrycy kultury chłopskiej w ludowych tekstach oporu
 • 19.10–19.30 – Dyskusja

17.50–19.30 | Sekcja B 
Studio Telewizyjne, ACK UMCS Chatka Żaka 
Prowadzenie: mgr Sylwia Gierczak

 • 17.50–18.10 – mgr Stefania Zielonka (Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań), Na złość klasykom… Kilka refleksji o dziewiętnastowiecznej niechęci do folkloru
 • 18.10–18.30 – mgr Agnieszka Jeż (Instytut Muzykologii UW, Warszawa), Folklor w szkole – doświadczenia żydowskiej młodzieży w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
 • 18.30–18.50 – lic. Wioletta Jakubiec (Instytut Muzyki UMCS, Lublin), O współczesnych przemianach funkcji użytkowych trombity
 • 18.50–19.10 – mgr Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), O szczęśliwą socjalistyczną wieś polską…. Kolekcja sztuki ludowej z okresu socrealizmu w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
 • 19.10–19.30 – Dyskusja
 • 19.30–19.50 – Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji
 • 20.30 – Koncert polsko-ukraińskiego zespołu Dagadana, Sala Operowa CSK, pl. Teatralny 1

29. Mikołajki Folkowe

  Aktualności

  Data dodania
  29 listopada 2019