Forum Kultury Studenckiej: seminarium online

21 i 22 października 2020 r. połączyliśmy się z 16 ośrodkami kultury z całej Polski podczas seminarium online w ramach Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

Środowe spotkanie oficjalnie otworzył prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Następnie skoncentrowaliśmy się na wymianie wspólnych doświadczeń oraz poszerzaniu kompetencji poprzez warsztaty z zakresu mediów społecznościowych oraz design thinking.

Z kolei w czwartek przedstawiliśmy reprezentantom akademickich centrów kultury raport z badań na temat Diagnozy kultury studenckiej w Polsce w XXI wieku. W dyskusji uczestniczyli JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Agnieszka Bąk, Kierownik Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury, dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. nadzw. UMCS, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji oraz Izabela Pastuszko, p.o. Dyrektora Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka oraz pomysłodawczyni Forum.

Kolejnym etapem Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej będzie publiczna prezentacja raportu.

 

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

fot. Agnieszka Dudek

    Aktualności