Forum Kultury Studenckiej: odpowiadamy na pytania internautów

Podczas seminarium online, organizowanego przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w ramach projektu Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej, padły ważne pytania ze strony osób oglądających transmisję. Bardzo cieszymy się, że temat kultury studenckiej cieszył się takim zainteresowaniem, a teraz zapraszamy do przeczytania naszych odpowiedzi.

1. Jaki procent studentów udziela się w działaniach ośrodków kultury studenckiej?

Odpowiedź na to pytanie zaprezentujemy Państwu w raporcie, którego publikację planujemy w najbliższym czasie.

2. W jaki sposób poznają Państwo potrzeby studentów w swoich ośrodkach kultury?

Z wywiadów telefonicznych realizowanych z przedstawicielami akademickich centrów kultury wynika, że najbardziej popularną formą wymiany informacji o potrzebach studentów są rozmowy podczas dni otwartych uniwersytetów. W niektórych jednostkach prowadzone są ankiety i badania na ten temat.

W ramach projektu Forum Kultury Studenckiej w listopadzie razem z Narodowym Centrum Kultury zapytaliśmy 1633 studentów polskich uczelni wyższych o ich potrzeby i wymagania względem kultury studenckiej w ich miastach - odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w raporcie, o którym piszemy powyżej.

3. Forum to dobra okazja, by porozmawiać także o budżetach przeznaczanych na kulturę studencką. Interesuje mnie, jaki procent budżetu uczelni idzie na wsparcie aktywności kulturalnej studentów (z wyłączeniem dotacji na koła naukowe)?

Nie dysponujemy w tej chwili konkretnymi danymi, ale dziękujemy za to pytanie. Poruszymy ten temat, prosząc o informacje Władze Rektorskie.

4. Jak działa współpraca Instytucji Kultury Studenckiej z miastami, w których działają, czy jest, czy funkcjonuje współpraca z samorządem i jak się ma ta współpraca?

Współpraca występuje z różnym natężeniem w zależności od strategii kulturalnej danego miasta - każdy ośrodek ma swoje doświadczenia w tej materii.

5. Czy myślą Państwo o założeniu facebookowej grupy zrzeszającej akademickie centra kultury?

Oczywiście. Prowadziliśmy już nawet takie rozmowy wewnątrz zespołu ds. Forum Kultury Studenckiej i taka grupa niebawem się pojawi. Dodatkowo powstanie dedykowana strona internetowa, pozwalająca na prezentację wydarzeń organizowanych w każdej współpracującej z nami jednostce.

6. Jaka tak naprawdę będzie rola studentów podczas Forum Kultury Studenckiej?

Budowę Forum Kultury Studenckiej zaczęliśmy od naszych studentów. W badaniach realizowanych wspólnie z Narodowym Centrum Kultury w pierwszej kolejności chcieliśmy dowiedzieć się, czego studenci oczekują od naszych jednostek w czasie studiów. Na tym współpraca ze studentami się nie kończy. Chcemy włączyć Was w cały proces powstawania Forum Kultury Studenckiej. Będziemy pracować w zespole animatorów kultury nad stałym kontaktem z Wami, ale przede wszystkim chcielibyśmy pokazać Waszą działalność w naszych ośrodkach.

7. Jeśli ośrodki studenckie monitorują losy studentów, to jaka część z nich pozostaje związana z kulturą po studiach? Czy można mówić o dużym potencjale „profesjonalizacji” środowiska i tworzenia pewnego potencjału kulturowego, przynajmniej w skali regionalnej?

Nasze badania dotyczyły tym razem studentów, ale losy absolwentów są dla nas bardzo istotne i na pewno staną się przedmiotem naszych przyszłych analiz. Na ten moment z naszych obserwacji wynika, że duża część osób aktywnie uczestniczących w szeroko rozumianej kulturze studenckiej - czy to za pośrednictwem wolontariatu, czy pracy zarobkowej - znajduje pracę związaną ze swoimi zainteresowaniami.

Dziękujemy za tak żywe zainteresowanie tematem kultury studenckiej! 

Zapis transmisji znajduje się na fanpage'u Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

    Aktualności