Forum Kultury Studenckiej na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP!

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej zawitało na Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich!

W konferencji udział wzięli: JM Rektor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Dyrektor ACKiM UMCS Chatka Żaka Izabela Pastuszko.

Dyrektor Chatki Żaka Izabela Pastuszko, na zaproszenie Przewodniczącego KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, zaprezentowała założenia Forum Kultury Studenckiej oraz zaprosiła na kluczowe wydarzenie projektu odbywające się w dniach 20-22 października 2021 r. w Chatce Żaka.

Celem Forum Kultury Studenckiej jest rozwój i badanie kultury studenckiej w Polsce. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie ogólnopolskiego badania wśród 1633 studentów na temat ich działań w obszarze kultury. Efektem tych badań jest raport „Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce” przygotowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Projekt łączy akademickie centra kultury z całej Polski. Wśród nich znajdują się:

 • Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko Politechniki Śląskiej
 • Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Strefa Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej
 • Klub Studio Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Centrum Nauki i Kultury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”
 • Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej
 • Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademickie Centrum Kultury Politechniki Częstochowskiej
 • Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Uniwersyteckie Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku

  Aktualności

  Data dodania
  19 lipca 2021