Forum Kultury Studenckiej 2021

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, które od ponad pięćdziesięciu lat skupia doświadczenia i wyzwania studenckiej aktywności twórczej, zamierza zorganizować w ramach partycypacyjnego procesu ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej 2021.

Seminarium robocze „Co z przyszłością kultury studenckiej?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrekcją Narodowego Centrum Kultury, władzami Uczelni oraz reprezentantami środowiska kultury studenckiej i kultury samorządowej odbyło się w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w dniu 18 października 2019 r. Zadaniem proponowanej inicjatywy jest między innymi zdiagnozowanie zaangażowania studentów w kulturę.

Piątkowe spotkanie składało się z dwóch części: prezentacji wstępnych założeń Forum, którą wygłosiła Izabela Pastuszko - Zastępca Dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka i Pełnomocnik Rektora ds. Forum Kultury Studenckiej, pomysłodawczyni projektu oraz debaty. Poprzedziła je wizyta Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Mateusza Adamkowskiego oraz Dyrektora Narodowego Centrum Kultury - Profesora Rafała Wiśniewskiego u Jego Magnificencji prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora UMCS. Mieliśmy również możliwość zaprezentowania naszym gościom działalności ACK UMCS Chatka Żaka.

W seminarium dotyczącym Forum udział wzięli zaproszeni goście oraz Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Zastępca Dyrektora Instytutu Teatralnego - dr Jarosław Cymerman, Zastępca Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury w Lublinie - Rafał Koziński, delegacja studentów oraz inni przedstawicieli kultury i nauki lubelskiej, związani z działalnością w obszarach kultury studenckiej.

„To bardzo ważny temat!” – tymi słowami Beata Stepaniuk-Kuśmierzak wyraziła opinię na temat inicjatywy Forum.

„Bardzo kibicuje temu pomysłowi” – powiedział Profesor Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury - „Bardzo się cieszę że Pani Izabela Pastuszko podjęła takie wyzwanie intelektualne i udało się jej zgromadzić nas wszystkich w jednym miejscu. Myślę, że powinniśmy być ze swojej strony ambasadorami tego pomysłu i również zarażać te osoby, które pamiętają o kulturze studenckiej, jak i tych, którzy spotkali się z pojęciem kultura studencka, ale w takiej formule, o której teraz mówimy nie mieli kontaktu”.

    Aktualności

    Data dodania
    7 listopada 2019