Chatka Żaka powołuje Lubelską Przestrzeń Kultury Studenckiej!

Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej, czyli Lubelski PKS to projekt, do którego Chatka Żaka chce zaprosić każdego lubelskiego studenta i dać mu przestrzeń do wspólnego działania we wszystkich możliwych formach kulturalnej aktywności.

Integracja, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji społecznych, edukacja pozaformalna, animacja, obecność w kulturze studenckiej, rozwijanie talentów, sieciowanie, rozwój osobisty to tylko niektóre spośród procesów, jakie animatorzy kultury z Chatki Żaka chcą rozwijać wśród studentów lubelskich uczelni w ramach projektu LUBELSKI PKS.

- Lubelscy studenci już niejednokrotnie udowodnili nam, jak ważne jest dla nich uczestnictwo w kulturze, zarówno z perspektywy widza jak i twórcy. Chcemy, by w ramach projektu Lubelski PKS każdy ze studentów mógł zaproponować swoją autorską formę działalności w Chatce Żaka i realizować projekty pod okiem doświadczonych artystów i animatorów kultury. Wierzymy, że dzięki Waszej kreatywności kultura studencka rozkwitnie na nowo! – mówi Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

W ramach projektu Lubelski PKS planowany jest coroczny otwarty nabór projektów studenckich na zasadzie konkursu. Najlepszym z nich zostanie przyznany budżet, przydzielony opiekun, a wszystko zostanie zrealizowane w ACKiM UMCS Chatka Żaka. Poza tym w ramach projektu będą odbywać się regularne wydarzenia, podczas których odbywać się będą spotkania z ciekawymi ludźmi, zorganizowana zostanie przestrzeń do integracji przy planszówkach czy warsztaty z kołami naukowymi.

Akt kooperacji oficjalnie powołujący Lubelski PKS został podpisany 17 czerwca w ACKiM UMCS Chatka Żaka przez reprezentantów lubelskich uczelni wyższych i Miasta Lublin.

- Bardzo się cieszę z rozpoczętej współpracy z lubelskimi uczelniami wyższymi i Miastem Lublin w ramach Lubelskiej Przestrzeni Kultury Studenckiej. Wszystkie jednostki mają swój ogromny wkład w rozwój kultury w Lublinie szczególnie wśród młodych ludzi, dlatego jestem głęboko przekonany, że nasza współpraca jedynie spotęguje działania i każdy student szukający przestrzeni dla swojej twórczości znajdzie zarówno miejsce jak i odpowiednie wsparcie. – dodaje JM Rektor UMCS Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

W podpisaniu aktu kooperacji udział wzięli:

 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP
 • Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji,
 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Patryk Bukała, Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS,
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Daria Żuraw, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Jakub Kalinowski, Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Prorektor ds. studentów i doktorantów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Piotr Trociuk, Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, profesor Uczelni, Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej,
 • Alicja Zielonka, Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej,
 • Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów,
 • Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie,
 • Maciej Cieciora, Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Marketingu ZUSS UMCS

  Aktualności

  Data dodania
  17 czerwca 2021