24. Studenckie Konfrontacje Filmowe

Kino Studyjne "Chatka Żaka", które działa przy Akademickim Centrum Kultury UMCS zaprasza na 24. Studenckie Konfrontacje Filmowe, które odbędą się w Lublinie w dniach 3-27 marca.

Studenckie Konfrontacje Filmowe cechuje ambitny repertuar, którego nie zobaczymy w multipleksach. Festiwal to doskonała okazja, aby zobaczyć świetne tytuły, uznane przez jurorów najznamienitszych międzynarodowych przeglądów filmowych. Niejednokrotnie filmy te mają swoje polskie premiery właśnie podczas Festiwalu.

PROGRAM 24. STUDENCKICH KONFRONTACJI FILMOWYCH

Bilety na poszczególne projekcje (w cenie 10 i 12 zł) można nabyć w kasie ACK UMCS. Istnieje także możliwość zakupu karnetu (w cenie 60 zł), upoważniającego do wejścia na wszystkie wyświetlane w ramach przeglądu filmy.

Sedecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Patryk Przygodzki
    Data dodania
    27 lutego 2017