Sympozjum - Herb w Kulturze

Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne - Oddział w Lublinie, Katedra Historiografii, Źródłoznawstwa i Archeologii Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Lublinie zapraszają na XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w 100-lecie Odzyskania Niepodległości - "Herb w kulturze". Sympozjum odbędzie się 25-26 X 2018 r. w Kazimierzy Dolnym.

 

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Brzyska
    Data dodania
    18 października 2018