Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)

Miło mi poinformować, że ukazała się publikacja pod redakcją m.in. Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Willaume pt. Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

Dr hab. Sabina Bober:

Polscy ewangelicy jako nierzucająca się w oczy mniejszość wyznaniowa odegrali w dziejach Polski na wielu polach ważną i jakże owocną rolę. Monografia SPADKOBIERCY REFORMACJI zawiera liczne drogowskazy podpowiadające, którędy trafić na ślady tych dokonań. Można z niej się także dowiedzieć, jak przybysz z obcej ziemi, który Polskę obrał za nową Ojczyznę, potrafił ją kochać.

Dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL 

Teksty przedstawiane w tomie SPADKOBIERCY REFORMACJI mówią przede wszystkim o ludziach: przedsiębiorcach, pisarzach, kaznodziejach oraz ich dokonaniach. Pokazują aktywną i twórczą obecność polskich protestantów w przestrzeni kulturowej naszej Ojczyzny, przedstawiają owocny dialog, nie tyle w dysputach czy polemikach, ale nade wszystko w sumiennej pracy, charakteryzującej się odpowiedzialnością i troską o dobro wspólne.

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2018