Seminarium historyczne

Serdecznie zapraszam na Seminarium Historyczne z udziałem prof. dr. hab. Wojciecha Iwańczaka (PAU) oraz mgr. Marcina Mendyka (UMCS), które odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali 318.

Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak wygłosi prelekcję pt. "Proces Jana Husa w świetle badań mediewistów". Natomiast wystąpienie mgr Marcina Mendyka będzie poświęcone tematowi: "Podanie o św. Władimirze zanotowane w kronice Regnum Sclavorum, a legendy o św. Wacławie. Analiza porównawcza." 

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Brzyska
    Data dodania
    10 grudnia 2018