Relacja: "Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej"

W dniach 14-15 października 2015 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej”. Przygotował ją Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Instytutu Historii przy współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i Koła Naukowego Studentów Krajoznawców. Konferencja była częścią oficjalnych Europejskich Dni Dziedzictwa, które są inicjatywą Rady Europy, koordynowaną w Polsce przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Składała się z części referatowo-dyskusyjnej (dzień 1.) i wizyty studyjnej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (dzień 2.). Spotkania miały na celu naukowe zreflektowanie teoretycznego i praktycznego dorobku w zakresie edukacji przez turystykę (eduturystyki). Zaprezentowane stanowiska (21 referatów oraz liczne głosy w dyskusji) zostaną opublikowane wkrótce w  specjalistycznym wydawnictwie. Przygotuje je Instytut Historii, który jest postrzegany jako krajowy lider wśród jednostek naukowo-dydaktycznych prowadzących studia I i II stopnia na kierunku „Turystyka historyczna”.


Dziękujemy Panu prof. nadzw. dr hab. A. Stępnikowi za przekazanie relacji. 

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2016