Pomiędzy robur animi a ritus barbarus...

Miło mi poinformować, że ukazała się publikacja pt.Pomiędzy Robur Animi a Ritus Barbarus: "Zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu", której autorem jest Pan Dr Paweł Madejski

Z recenzji dr hab. Andrzeja Gillmeistra, prof. UZ:

[…] monografia to znakomity przykład antropologicznie i kulturologicznie zorientowanej postawy badawczej. Zaryzykuje stwierdzenie, że unikalnej w polskim środowisku starożytniczym. Zwraca uwagę znakomite opanowanie warsztatu badacza antyku oraz – co nadal zbyt rzadkie wśród polskich historyków zajmujących się światem Greków i Rzymian – bardzo dobra orientacja we współczesnych paradygmatach naukowych i prądach intelektualnych. Paweł Madejski z godną podziwu zręcznością porusza się pomiędzy tradycyjnym warsztatem badawczym a inspiracjami współczesną humanistyką. Uważam, że praca Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu stanie się ważną pozycją na polskim rynku wydawniczym nie tylko ze względu na oryginalność podjętego tematu, ale na wspomniana wyżej umiejętność skorzystania ze współczesnych prądów humanistycznych.

 

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Brzyska
    Data dodania
    4 października 2018