Nagroda im. prof. Stanisława Herbsta dla studenta Instytutu Historii

19 września 2015 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Herbsta za najlepsze prace magisterskie z zakresu historii Polski dotyczące historii wojskowości, miast lub kultury. 
Z radością informujemy, że laureatem II nagrody został mgr Ariel Orzełek, który pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Szczepańskiego z Zakładu Historii Najnowszej UMCS napisał pracę „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926”. Aktualnie mgr Ariel Orzełek jest doktorantem w wymienionym zakładzie.
Nagrodę wręczyli prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Jan Szymczak oraz prezes Towarzystwa Miłośników Historii prof. dr hab. Andrzej Rachuba.

    Aktualności

    Autor
    Tomasz Tarczyński
    Data dodania
    14 października 2015