Konferencja: Jan Długosz - w kręgu badań historyków i literaturoznawców

Polskie Towarzystwo Historyczne, Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UMCS, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie oraz Urząd Miejski w Sandomierzu na konferencję JAN DŁUGOSZ - W KRĘGU BADAŃ HISTORYKÓW I LITERATUROZNAWCÓW

a

    Aktualności

    Autor
    Tomasz Tarczyński
    Data dodania
    7 października 2015