Jubileusz Profesora Henryka Gmiterka

Dyrekcja Instytutu Historii UMCS oraz Komitet Organizacyjny

zapraszają na uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej

PROF. DR. HAB. HENRYKOWI GMITERKOWI

w 45- lecie Jego pracy zawodowej.


Uroczystość odbędzie się 16 listopada 2018 r. o godz. 15.00
w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Brzyska
    Data dodania
    14 listopada 2018