Jubileusz Koła Metodologów Historii

Dziesięć lat temu w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęło działalność Koło Metodologiczne Historyków (KMH). Organizacja powstała w grudniu 2008 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Pomorskiego, formowana od podstaw przez dr Ewę Solską z Zakładu Metodologii Historii UMCS (do dzisiaj opiekunkę Koła), a także grupę studentów zaangażowanych m.in. w ideę popularyzacji nowych nurtów, zjawisk, zwrotów, stylów badań historycznych.

Dorobek Koła stanowi spektrum wszelkich działań organizacyjnych w przestrzeni Uniwersytetu, począwszy od spotkań tematycznych z artystami różnych dziedzin nauki i sztuki przez interdyscyplinarne konferencje naukowe poświęcone trendom badawczym we współczesnej humanistyce, po cykliczny udział m.in. w Lubelskim Festiwalu Nauki oraz Kozienaliowym Festiwalu Nauki. Ale to tylko cząstka tego, co Organizacja ma za sobą, jak i przed sobą.

Należy podkreślić, że Uniwersytet mimo stereotypu instytucji tradycyjnej i zhierarchizowanej stanowi w rzeczywistości ogromną przestrzeń dla innowacyjnych przedsięwzięć, które spotykają się z życzliwością pracowników i zainteresowaniem studentów; o tym ostatnim świadczy to, że Koło działa już dziesięć lat mimo cyklicznej wymiany kadry członkowskiej i nie zamierza rezygnować ze swojej działalności. Dochodzi do tego jeszcze jeden element: ciągłe ścieranie się pomysłów trenujące umiejętność argumentacji i uczenie się współpracy w rozwiązywaniu problemów. Organizacja otwiera się na pozauniwersyteckie podmioty współpracy: szkoły, muzea, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, domy kultury itd., co wiąże się przy tym z aktywną działalnością na rzecz rozwoju miasta Lublina.

Co istotne również, członkowie KMH niezmiennie zapraszają do uczestnictwa studentów wszystkich kierunków i wydziałów, także z innych lubelskich uczelni, czekając na nowe inicjatywy.

Niniejsze wydarzenie – Jubileusz 10-lecia KMH UMCS Lublin (tak ważny dla Organizacji i jej członków) nie będzie tylko zwyczajnym podsumowaniem dotychczasowej działalności Koła, ale przede wszystkim – „siłą napędową” do dalszej, owocnej pracy.

Autorem tekstu jest Pani Mgr Paulina Litka.

Uroczystość Jubileuszu odbędzie się w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego dnia 14. grudnia 2018 r. (piątek). 

Plan uroczystości

■ 14.00: uroczyste rozpoczęcie, przywitanie gości, słowo wstępne;

■ 14.20: film wspomnieniowy KMH UMCS Lublin;

■ 14.30: spotkanie z Redakcją portalu ohistorie.eu połączone z dyskusją z Gośćmi;

■ 15.40: prezentacja i dyskusja wokół wybranych projektów Organizacji:

              * Rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej

              * „e-TV Historia”

              * Geocaching – historyczne skrzynki miasta Lublina

■ 16.50: konkurs Niepodległa. Wykreuj własną Niepodległą;

■ 17.20: projekt historyczno-muzyczny Based On A True Story (B.O.a.T.S.), czyli rap, beatbox i historia w jednym. Wystąpią: Andrzej „Andy” Dąbrowski i Patryk „Pasut” Płokita;

■ 18.10 – zakończenie wydarzenia

Organizatorzy zastrzegają, że podany harmonogram może ulec zmianie. 


 Patronat nad Wydarzeniem objęli: 

Telewizja Akademicka TV UMCS oraz portal internetowy ohistorie.eu 

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Brzyska
    Data dodania
    10 grudnia 2018