Rozpoczęła się rekrutacja

W imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zespół Projektu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniach specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska w działalności gospodarczej oraz z zakresu ochrony środowiska w działalności rolniczej, które zostaną uruchomione w październiku 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Szkolenia kierowane są przede wszystkim do pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego, osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą, przedsiębiorców i rolników, zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska i dziedzin wiedzy bezpośrednio z tą tematyką powiązanych, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w stale poszerzającym i zmieniającym się reżimie ochrony środowiska. Zajęcia prowadzone będą w formule modułowych kursów specjalistycznych po 45 godzin każdy, i trwać będą od października 2015r. do marca 2016r. Całkowity koszt szkoleń ponosi organizator, co stało się możliwe dzięki pozyskaniu przez Wydział Prawa i Administracji dofinansowania ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (program EEA Grants). Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby oferta programowa szkoleń oraz dobór omawianych zagadnień merytorycznych spełniały najwyższe standardy edukacyjne oraz oczekiwania słuchaczy.


 

W związku z ogromnym zainteresowaniem studiami zespół Projektu informuje, że w dniu 12 lutego liczba przyjętych podań przekroczyła zaplanowaną ilość miejsc. Z osobami, których podania wpłynęły po tej dacie kontaktować będą się członkowie zespołu Projektu w celu ustalenia, czy w zaistniałej sytuacji zadeklarują chęć uczestnictwa w kursie (specjalistyczny moduł przezaczony dla przedsiębiorców i specjalistyczny moduł przezaczony dla rolników) zaplanowanym w ramach studiów w semestrze zimowym (październik 2015 r. -marzec 2016 r.) 


W wyniku postępowania selekcyjnego dla wniosków składanych w naborze w terminie do 27 maja 2014 r., Zarząd FRSE, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął w dniu 26 listopada 2014 r. ostateczną uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Rozwój Polskich Uczelni. Spośród 124 wniosków złożonych w ramach konkursu, ostatecznie na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania umieszczonych zostało 38 projektów, w tym projekt pt. „Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska” (nr projektu: FSS/2014/HEI/W/0033; kwota dofinansowania FSS: 209 078,10 PLN) opracowany przez zespół w składzie: dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw., dr Emil Kruk, dr Grzegorz Lubeńczuk, dr Hanna Spasowska-Czarny we współpracy z Pracownicami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS.