III Dzień Jakości Kształcenia

W imieniu Pani Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia serdecznie zapraszamy na trzecią konferencję w ramach Dnia Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2023 r. w Auli A116 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa pod hasłem: Nowoczesne metody kształcenia. Główną ideą spotkania jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi inicjatywami z zakresu poruszanej tematyki. W trakcie konferencji, zostaną wręczone wyróżnienia homo didacticus – dla nauczycieli akademickich, najlepiej ocenionych przez studentów w semestrze zimowym 2022/2023.  Równolegle do konferencji odbędą się warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich UMCS, które pozwolą na podniesienie kompetencji dydaktycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności Dziekanów, Prodziekanów, przedstawicieli wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia, zespołów programowych, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów, doktorantów i inne zainteresowane osoby.

Szczegółowy program III Dnia Jakości Kształcenia znajduje się w załączeniu. Ze względu na limity miejsc w salach,  na wszystkie wydarzenia, również na konferencję obowiązują zapisy, przy pomocy poniższych formularzy. Zapisy trwają do 21 maja 2023 r.

  1. III Dzień Jakości Kształcenia – Nowoczesne metody kształcenia – konferencja
  2. Innowacyjne metody dydaktyczne w procesie dydaktycznym (na przykładzie gry symulacyjnej, drzewka decyzyjnego, WebQuest)  - warsztat
  3. Debata oksfordzka w dydaktyce. Czy to ma sens? - warsztat
  4. Komunikacja wizualna z wykorzystaniem aplikacji on-line ThingLink - warsztat

Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia CKiOS.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2023