Zapisy na semestr zimowy 2014/2015

Zapisy na przedmioty kierunkowe i monograficzne na semestr zimowy 2014/2015 rozpoczną się: 30 czerwca 2014 r o godz. 20.00 dla kierunku PRAWO. 1 lipca 2014 r. o godz. 20.00 dla kierunku ADMINISTRACJIA i BEZIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Zapisy potrwają do dnia 15 września 2014 r. do godz. 20.00. Uprasza się o racjonalne i przemyślane wybory przedmiotów.

Zapisy na przedmioty

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2014