Struktura Wydziału od 1.10.2019 r.:


Instytut Matematyki

Dyrektor dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS

  • Struktura i pracownicy Instytutu Matematyki:

 

Instytut Fizyki

Dyrektor dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS 

  • Struktura i pracownicy Instytutu Fizyki:

 

Instytut Informatyki

Dyrektor dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS

  • Struktura i pracownicy Instytutu Informatyki: