INSTYTUT FIZYKI

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat Instytutu Fizyki UMCS (pokój: 601 - VI piętro, budynek C) mgr Hanna Rudzka e-mail: hanna.rudzka@poczta.umcs.lublin.pl  mgr Magdalena Wit e-mail: magdalena.wit@poczta.umcs.lublin.pl  Telefon: (81) 537-6143, (81) 537-6188 Fax: (81) 537-6191 e-mail: fizyka@umcs.lublin.pl

Strona WWW

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl

Opis

 


Dyrektor Instytutu Fizyki UMCS


dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS

Pokój: 601 (VI p., budynek C), 402 (IV p., budynek C)
Telefon: (81) 537-6188, (81) 537-6148
e-mail: ryszard.zdyb@umcs.pl


 Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UMCS


dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS
Katedra Fizyki Materiałowej  IF UMCS

Pokój: 601 (VI p., budynek C), 42B (parter, budynek A)
Telefon: (81) 537-6296, (81) 537-6286
e-mail: bozena.zgardzinska@umcs.pl


Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne