Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału

 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Anna Przyborowska - Klimczak
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw.
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw.
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw.
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji doc. dr Wiesław Perdeus

Profesorowie tytularni

 • prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
 • prof. dr hab. Lech Dubel
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
 • prof. dr hab. Antoni Hanusz
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba
 • prof. dr hab. Roman Kwiecień
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • prof. dr hab. Marek Mozgawa
 • prof. dr hab. Mirosław Nazar
 • prof. dr hab. Ryszard Skubisz
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • prof. dr hab. Marian Zdyb

Profesorowie tytularni emerytowani

 • prof. dr hab. Romuald Kmiecik
 • prof. dr hab. Wiesław Skrzydło
 • prof. dr hab. Wojciech Witkowski

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.
 • dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw.
 • dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. nadzw.
 • dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. nadzw.
 • dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. nadzw.
 • dr hab. Andrzej Korybski, prof. nadzw.
 • dr hab. Ryszard Mojak, prof. nadzw.
 • dr hab. Janusz Niczyporuk, prof. nadzw.
 • dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw.
 • dr hab. Wojciech Orłowski, prof. nadzw.
 • dr hab. Sławomir Patyra, prof. nadzw.
 • dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.
 • dr hab. Jerzy Szczotka, prof. nadzw.
 • dr hab. Adam Taracha, prof. nadzw.

Profesorowie nadzwyczajni, doktorzy habilitowani - emerytowani

 • dr hab. Teresa Liszcz, prof. nadzw.
 • dr hab. Antoni Pieniążek prof. nadzw.

Doktorzy habilitowani

 • dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
 • dr hab. Tomasz Demendecki
 • dr hab. Małgorzata Dumkiewicz
 • dr hab. Wojciech Dziedziak
 • dr hab. Anna Kosut
 • dr hab. Grzegorz Kozieł
 • dr hab. Marek Kulik
 • dr hab. Bartosz Liżewski
 • dr hab. Grzegorz Ławnikowicz
 • dr hab. Małgorzata Łuszczyńska
 • dr hab. Aneta Michalska-Warias
 • dr hab. Andrzej Niezgoda
 • dr hab. Rafał Poździk
 • dr hab. Piotr Szreniawski

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

 • dr Marta Gontarczyk-Skowrońska
 • dr Monika Kępa
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • dr Eliza Komierzyńska
 • dr Dorota Lebowa
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • dr Marzena Myślińska
 • dr Paweł Sadowski
 • mgr Mateusz Chrzanowski
 • mgr Krzysztof Wala

Przedstawiciele pracowników nie będących naucz, akadem.

 • mgr Agnieszka Michalczyk

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

 • mgr Katarzyna Hanas
 • mgr Katarzyna Orzeł

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 • Agnieszka Chwaleba
 • Mateusz Celiński
 • Aleksandra Cisek
 • Dorota Dencikowska
 • Mateusz Derdak
 • Łukasz Korzan
 • Agata Lipińska
 • Joanna Łukaszek
 • Iwona Nowak
 • Adam Sarzyński
 • Katarzyna Strzelecka
 • Konrad Światłowski
 • Daria Świderska
 • Aleksandra Tabiszewska
 • Filip Wolski

Zaproszeni Goście

 • prof. dr hab. Lech Antonowicz
 • prof. dr hab. Tadeusz Bojarski
 • prof. dr hab. Ewa Gdulewicz
 • prof. dr hab. Artur Korobowicz
 • prof. dr hab. Marek Kuryłowicz
 • prof. dr hab. Aleksandra Oleszko
 • prof. dr hab. Maria Poźniak - Niedzielska
 • prof. dr hab. Edward Skrętowicz
 • prof. dr hab. Jan Szreniawski