Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Lublin, dnia 17 września 2022 roku

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Profesorowie, Adiunkci, Asystenci i Doktoranci

W związku z opracowywaniem planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z  przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 22 września 2022 r. do godz. 14:00. Propozycje terminów ćwiczeń należy składać na uzupełnionym formularzu „wzór siatki do nanoszenia zajęć” osobiście do Pani Kierownik Dziekanatu albo poprzez jego wysłanie drogą mailową na adres: agnieszka.sikora@mail.umcs.pl. Na jednym formularzu należy umieścić propozycje terminów ćwiczeń (po dwa warianty) dla jednego przedmiotu, zatem tak aby do każdego przedmiotu propozycje terminów ćwiczeń zostały naniesione na odrębnych formularzach. W przypadku braku przedstawienia propozycji – ćwiczenia zostaną zaplanowane w pozostałych „wolnych terminach”. Ponadto prosimy o przekazanie brakujących propozycji terminów wykładów (w szczególności z przedmiotów podstawowych) – szczególnie na kierunkach studiów, których plan studiów został zmieniony bądź też kierunek został uruchomiony po raz pierwszy (w tym w szczególności na kierunku kryminologia III rok I stopnia).

 Aktualny plan zajęć (wykładów) na semestr zimowy 2022/2023 (według dotychczas przekazanych propozycji) znajduje się na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”), zaś obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń (dla każdego przedmiotu oddzielnie, po dwa warianty) - pod treścią niniejszego ogłoszenia. Wykaz projektowanej liczby grup ćwiczeniowych z przedmiotów podstawowych został naniesiony na plan zajęć (wykładów). Informacja o projektowanej  liczbie grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych po I turze zapisów– znajduje się pod planem wykładów dla tychże przedmiotów. Nadmieniamy, że kwestię „uruchomienia” przedmiotu kierunkowego/monograficznego mogą Państwo śledzić na bieżąco w systemie USOS - „statystyki zapisów na przedmioty”.

Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu „wzór siatki”, są one niezbędne do właściwego opracowania planu zajęć.  Dodatkowo prosimy o przesyłanie propozycji terminów ćwiczeń dla każdego przedmiotu w odrębnym pliku. Prosimy o wypełnienie w formularzu „wzór siatki” rubryki: liczba prowadzonych grup z przedmiotu przez wykładowcę oraz liczba godzin ćwiczeń z przedmiotu (tj. 30 godzin albo 15 godzin).

Plan zajęć oraz wykaz sal i zajęć monograficznych: LINK

 

 Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Z poważaniem
dr Marzena Myślińska

Wydziałowy Zespół
ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2022