Plany zajęć

  SEMESTR zimowy 2017/2018

 

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWO  LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-BIZNESOWY LINK.

Plan zajęć dla studiów zaocznych kierunku PRAWNO-MENEDŻERSKI LINK.

 

Harmonogram zjazdów na semestr zimowy 2017/2018 studia niestacjonarne Administracji i Bezpieczeństwa wewnętrznego LINK