Lista przedmiotów dla kierunku ADMINISTRACJA

.

Przedmioty kierunkowe - adm I st Administracja [stc.I s.]

Przedmiot

Lata

Kierunek [tryb]

Etyka urzędnicza

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

3

Administracja [stc.I s.]

Legislacja administracyjna

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Nauka o państwie i polityce

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Organizacja ochrony środowiska

2,3

Administracja [stc.I s.]

Prawo o gospodarce gruntami

3

Administracja [stc.I s.]

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

3

Administracja [stc.I s.]

Współczesne kultury prawne

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Przedmioty monograficzne adm I st Administracja [stc.I s.]

Przedmiot

Lata

Kierunek [tryb]

Administracja elektroniczna

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Obywatelstwo europejskie

2,3

Administracja [stc.I s.]

Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku

2,3

Administracja [stc.I s.]

Prawo o partiach politycznych

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Prawo parlamentarne

2,3

Administracja [stc.I s.]

Prawo sportowe

1,2,3

Administracja [stc.I s.]

Zasady działania jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

3

Administracja [stc.I s.]

Zasady tworzenia prawa na tle porównawczym

2,3

Administracja [stc.I s.]

Przedmioty kierunkowe - adm II st Administracja [stc.II s.]

Przedmiot

Lata

Kierunek [tryb]

Administrowanie Wspólną Polityką Rolną

1,2

Administracja [stc.II s.]

Europejska kultura prawna

1,2

Administracja [stc.II s.]

Międzynarodowe prawo handlowe

1,2

Administracja [stc.II s.]

Odpowiedzialność karna urzędników

1,2

Administracja [stc.II s.]

Podstawy prawne działalności urzędniczej w środowisku międzynarodowym

1,2

Administracja [stc.II s.]

Postępowanie nieprocesowe

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo dewizowe

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo o notariacie

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo subwencyjne

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo upadłościowe i naprawcze

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo żywnościowe

1,2

Administracja [stc.II s.]

System międzynarodowy organów ochrony prawnej

1,2

Administracja [stc.II s.]

Umowy o obrocie gospodarczym

1,2

Administracja [stc.II s.]

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1,2

Administracja [stc.II s.]

Przedmioty monograficzne adm II st Administracja [stc.II s.]

Przedmiot

Lata

Kierunek [tryb]

Administrowanie zasobami naturalnymi

1,2

Administracja [stc.II s.]

Idea niezawisłości sędziowskiej w II Rzeczypospolitej

1,2

Administracja [stc.II s.]

Katolicka nauka społeczna

1,2

Administracja [stc.II s.]

Międzynarodowy arbitraż

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo autorskie w Internecie

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego

1,2

Administracja [stc.II s.]

Prawo konsumenckie

1,2

Administracja [stc.II s.]

Rozstrzyganie spraw gospodarczych

1,2

Administracja [stc.II s.]

Techniki decyzyjne

1,2

Administracja [stc.II s.]

Umowy w prawie własności intelektualnej

1,2

Administracja [stc.II s.]

Ustrój i prawo na ziemiach polskich

1,2

Administracja [stc.II s.]

Wycena nieruchomości

1,2

Administracja [stc.II s.]

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2015