Kursy i płatne staże dla studentów Bezpieczeństwa wewn.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów, szkolenia i płatnych staży skierowanych dla studentów III roku, I stopnia Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Trwa rekrutacja uzupełniająca (do wyboru jedna ze ścieżek):
Ścieżka I:
    kurs kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
    płatny staż studencki
Ścieżka II:
    szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o złożenie Formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu: ul. Czwartaków 15, pok. 8, Lublin, tel. 81 537 55 32, e-mail: badz.kompetentny@poczta.umcs.lublin.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.


Płatne staże dla studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.

Staż trwa 180 godzin (20 godzin x 9 tygodni). Uczestnicy Projektu otrzymują stypendium stażowe w wysokości 3 330,00 zł (brutto). Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o złożenie Formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu: ul. Czwartaków 15, pok. 8, Lublin, tel. 81 537 55 32, e-mail: badz.kompetentny@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2019