Rekrutacja

ZADANIE 1 - Program rozwoju kompetencji i staże dla studentów Logistyki

Zadanie skierowane jest do 100 studentów/ek III roku (V-VI semestru) studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka. Prowadzone będą II nabory: I. - 10.2019 r. (50 osób); II. - 10.2020 r. (50 osób).

W ramach zadania przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • certyfikowane szkolenie IATA Air Transport Fundamentals (45 godz.)
 • wizytę studyjną w Porcie Lotniczym (dla studentów/ek z najwyższą liczbą punktów zdobytych podczas rekrutacji do Projektu)
 • spotkania z pracodawcami (16 godz.)
 • staż studencki (120 godz. zegarowych, tj. 4 tygodnie x 30 godz. zadań stażowych tygodniowo).

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

 

 

ZADANIE 2 - Program rozwoju kompetencji i staże dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zadanie skierowane jest do 170 studentów/ek III roku (V-VI semestru) studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Prowadzone będą II nabory: I. - 10.2019 r. (85 osób);II. - 10.2020 r. (85 osób).

W ramach zadania przewidziane są następujące formy wsparcia:

1) ŚCIEŻKA I (dla 120 studentów/ek)

 • kurs kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego (60 godz./gr.);
 • staż studencki (180 godzin zegarowych, tj. 9 tygodni x 20 godz. zadań stażowych tygodniowo)

2) ŚCIEŻKA II (dla 50 studentów/-ek)

 • szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej (86 godz./gr.)

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

 

 

ZADANIE 3 - Program stażowy dla studentów kierunku Prawo

Zadanie skierowane jest do 120 studentów/ek IV roku (VII-VIIII semestru) studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku Prawo. Prowadzone będą II nabory: I. - 03.2020 r. (60 osób); II. - 03.2021 r. (60 osób).

W ramach zadania przewidziany jest staż studencki (240 godzin, tj. 12 tygodni x 20 godz. zadań stażowych tygodniowo).

Dokumenty rekrutacyjne:

 

 

 

ZADANIE 4 - Program podnoszenia kompetencji dla kadry zarządzającej i administracyjnej UMCS

Zadanie skierowane jest do 66 pracowników Uczelni stanowiących kadrę kierowniczą i administracyjną. Rekrutacja prowadzona w dwóch naborach: I nabór – luty-kwiecień 2020 r. (Kurs z zakresu obsługi MS Excel, Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem, Certyfikowane szkolenie AgilePM Foundation); II nabór – sierpień-październik 2020 r. (Kurs języka angielskiego na poziomie A2 lub B1, Konwersacje z języka angielskiego z native speakerem, Kurs z języka rosyjskiego na poziomie A2).

W ramach zadania przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • Kurs z zakresu obsługi MS Excel, poziom zaawansowany (dla 16 os.) – 16 godz.
 • Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem (dla 12 os.) – 16 godz.
 • Certyfikowane szkolenie AgilePM Foundation (dla 8 os.) – 16 godz.
 • Kurs języka angielskiego na poziomie A2 lub B1 (dla 16 os.) – 120 godz.
 • Konwersacje z języka angielskiego z native speakerem (dla 6 os.) – 60 godz.
 • Kurs z języka rosyjskiego na poziomie A2 (dla 8 os.) – 120 godz.

Dokumenty rekrutacyjne: