Zasada legalizmu w procesie karnym - 15-16 maja 2014 r.

Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
organizuje międzynarodową konferencję naukową,
pod patronatem honorowym Prokuratora Generalnego RP

pt. Zasada legalizmu w  procesie karnym 

Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 16 maja 2014r. w Nałęczowie w hotelu Termy Pałacowe Nałęczowianka.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania tematów referatów, związanych z szeroko pojętym legalizmem. Z uwagi na fakt, iż obrady zostaną podzielone na sesje tematyczne, w ramach których przewidujemy kilka wystąpień i dyskusję, zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów do wygłoszenia na konferencji. Jednocześnie pragniemy zapewnić,  że wszystkie zgłoszone referaty i głosy w dyskusji zostaną wydane w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Wobec tego prosimy o przygotowanie referatów o objętości do 15 stron oraz w liczbie nie większej niż trzy z każdego ośrodka naukowego.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonych formularzach (zgłoszeniowy  oraz hotelowy) na adres mailowy: konferencja.legalizm@poczta.umcs.lublin.pl bądź listownie na adres: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Karnego, Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20 – 031 Lublin.

Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej to 550 zł, w ramach której  organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz opłatę parkingową.

Prosimy o wpłaty na konto: BRE BANK SA O/ Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20 – 954 Lublin, 46 1140 1094 0000 2905 1600 1138 z dopiskiem „Zasada legalizmu” do dnia 28 lutego 2014 r.

Zakwaterowanie uczestników konferencji jest planowane w dwóch hotelach w Nałęczowie: Termy Pałacowe Nałęczowianka oraz Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowe „Energetyk” (formularz hotelowy w załączeniu). Oba hotele położone są blisko siebie. Koszty noclegów uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: konferencja.legalizm@poczta.umcs.lublin.pl bądź telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Prawa Karnego: 81 537 52 42.

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    15 maja 2014