XX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 28-30 maja 2015 r.

Zakład Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
pod patronatem honorowym JM Rektora UMCS, prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego
i Pani Dziekan WPiA UMCS, prof. dr hab. Anny Przyborowskiej – Klimczak

organizuje XX ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW PRAWA PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
pod hasłem „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu”

LUBLIN 28 – 30 MAJA 2015 R.

Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych Gości odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej w dniu 28 maja 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Obrady w dniach 29-30 maja 2015 r. będą odbywały się w Sali konferencyjnej Hotelu Europa w Lublinie. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali pracownicy naukowi z wydziałów prawa krajowych wyższych uczelni oraz przedstawiciele środowisk zawodowych.

KONTAKT WS. ZJAZDU:
DR ALEKSANDRA WIĄCEK – SEKRETARZ
MGR ANNA DANILUK-JARMONIUK - ZASTĘPCA SEKRETARZA
E-MAIL: zpp@poczta.umcs.lublin.pl

KONTAKT WS. NOCLEGU:
HOTEL EUROPA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 29, LUBLIN
TEL. 81 535 03 03
rezerwacja@hoteleuropa.pl

www.facebook.com/pages/Zjazd-Prawa-Pracy-WPiA-UMCS/

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ UCZESTNICTWA W KONFERENCJI - LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY.

Załączniki

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    28 maja 2015