Wykładnia prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna - 26 października 2015 r.

Katedra Teorii i Filozofia Prawa WPiA UMCS zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Wykładnia prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna”, która odbędzie się 26 października 2015 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału.

Jest to już druga z cyklu konferencji naukowych poświęconych aktualnym problemom stanowienia i stosowania prawa. Idea konferencji zakłada konfrontację wyników teoretycznych rozważań prowadzonych przez pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS z rozważaniami formułowanymi przez innych przedstawicieli ogólnych nauk prawnych oraz dogmatyków prawa. W zamierzeniu organizatorów dyskusja naukowa, która powstaje na tym tle ma przyczynić się do ukazania ważkości oraz złożoności i wielowątkowości problemów i zagadnień, które są jej przedmiotem.

W tym roku obrady prowadzone będą w trzech następujących po sobie sesjach. W pierwszej zaprezentowane zostaną 4 referaty wiodące. W pozostałych dwóch, nawiązując do zapoczątkowanej w ubiegłym roku formuły konferencji, wygłoszone zostaną po 2 referatu wraz z dwoma koreferatami do każdego z nich.

Szczegółowy program konferencji LINK

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    26 października 2015