Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne - 6 maja 2014 r.

Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne

Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL we współpracy z Katedrą Teorii i Filozofii Prawa UMCS zapraszają 6 maja 2014 r. na II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka nt. Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne

Kolegium Jana Pawła II, s. C-737,

godz. od 9.00 do 14.00.

Galeria konferencji LINK

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    6 maja 2014