VIII Zjazd Prawników-Administratywistów 26.04.2018r.

Szanowni Państwo, Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji naukowej – VIII Zjazd Prawników-Administratywistów pt. „Podmioty i podmiotowość w prawie administracyjnym”. Konferencja organizowana pod patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Trwająca od 2011 roku tradycja nieprzerwanej realizacji wydarzenia podkreśla status Konferencji jako jednego z najważniejszych projektów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu badacza, wymiana poglądów oraz integracja środowiska akademickiego stanowią główne założenia Zjazdu, które wyznaczają także standardy i poziom corocznie przygotowywanych spotkań.

Więcej informacji LINK

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    19 marca 2018